Pályaválasztási szülői értekezlet 2017.

pályaválasztási

Pályaválasztási szülői értekezlet

 

Ebben a tanévben is megszervezte iskolánk a pályaválasztási szülői értekezletet, ahol a 7. és 8. osztályos tanulóinknak és szülőiknek a környékbeli középiskolák vezetői, pályaválasztási felelősei adtak közvetlen tájékoztatást intézményük képzési kínálatáról.

 

Iskolánk minden évben igyekszik segítséget nyújtani a tanulóknak és szüleiknek, hogy minél több információ kerüljön birtokukba a középiskolai beiskolázás előtt, hiszen a végzős tanulóink életük egyik nagyon fontos döntéséhez érkeztek. Melyik középiskolában folytatják tanulmányaikat az általános iskola befejezése után? A pályaválasztási szülői értekezleten személyesen a környékbeli középiskolák vezetőitől és pályaválasztási felelőseitől kaptak tájékoztatást a továbbtanulási lehetőségekről. 2017. november 22-én 17 órakor megtelt az aula az érdeklődő szülőkkel és tanulókkal. Tíz középiskola fogadta el a meghívást a rendezvényre.

Závogyán Judit, iskolánk igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Bevezetőjében elmondta, hogy milyen felelősségteljes döntés a pályaválasztás, és nagyon körültekintőnek kell lenni ahhoz, hogy megtalálják a gyermekek számára legmegfelelőbb középiskolát. Az a cél, hogy tanulóink ne csak munkának, hanem élethivatásnak tekintsék választott pályájukat. Kihangsúlyozta annak fontosságát, hogy olyan iskolát, szakmát válasszanak, amelyek érdeklődésüknek, képességeinek megfelelnek.

A továbbiakban öt – öt percben tartották meg tájékoztatójukat a középiskolák képviselői.

Elsőként dr. Blahó János az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium igazgatója mutatta be iskolájának választható tagozatait, szakirányait. Elmondta, hogy sok tehetséges nagyszénási diák tanult és jelenleg is tanul a „Táncsicsban”, akiknek példáját követve remélhetőleg ebben a tanévben is sokan választják majd az intézményt.

Mészáros Tünde a Szarvasi Vajda Péter Evangélikus Gimnázium igazgatóhelyettese kivetítőn, prezentációs képekkel alátámasztva ismertette a középiskola sokrétű tevékenységét. Részletesen szólt a választható szakokról, lehetőségekről.

Ozsváth Zsuzsa igazgató asszony a GySzC Székely Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma szarvasi intézményegysége képviseletében tartott tájékoztatót. Ismertetőjében utalt a jól felszerelt tanműhelyekre, tankonyhákra, ahol hiányszakmák tanulására is van lehetőség.

Benczúr Istvánné szakmai igazgatóhelyettes GySzC Kossuth Lajos Szakképző Iskolája és Kollégiuma orosházi intézményegységében tanulható szakmák fontosságára egy kisfilmmel hívta fel a figyelmet, amelynek címe: „Milyen az élet szakma nélkül?”. Az iskola tájékoztató kiadványából idézve felhívta a figyelmet néhány közelmúltban indított képzésre, amely biztos elhelyezkedést biztosít a végzős tanulóknak.

Kertész Miklós a Gyulai SzC Harruckern János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma intézményegység-vezetője prezentációban mutatta be az iskolát. Nagyon sokrétű képzési lehetőségekről számolt be a rendelkezésre idő rövidsége miatt csak a különböző ágazatokat említve. Kiemelte a turisztikai, fűtés- és gázszerelő, rendészeti, élelmiszer- és húsipari képzéseket. Felhívta a figyelmet az ösztöndíj juttatásokra is.

Kristofóri Zoltán a Békéscsabai SzC Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakgimnáziuma tanára részletesen szólt az iskola profiljáról. Kiemelte a logisztikai munka fontosságát, az autószerelő szakma népszerűségét, a belügyi rendészet fakultációt és a külföldi tanulmányutak, nyári szakmai gyakorlatok szervezését.

Tusjak Brigitta a BSzC Nemes Tihamér Gépészeti, Informatikai és Közlekedési Szakközépiskolája tanára a gépészeti, informatikai, mechatronikai és rendészeti szakmacsoportokat mutatta be. Megemlítette, hogy a komoly szakmaiság mellett színes, változatos diákélet jellemzi az intézményt.

Kondacs Judit a BSzC Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának tanára az elsajátítható szakmákat ismertette. Az intézmény kiterjedt nemzetközi kapcsolattal rendelkezik, ami lehetőséget ad a külföldi szakmai tapasztalatok szerzésére. Elmondta, hogy hisz abban, hogy a gondos körültekintéssel kiválasztott pálya, biztos jövőt hoz a későbbiekben a diákok számára.

Rotics József igazgatóhelyettes és kollégiumigazgató a BSzC Vásárhelyi Pál Szakgimnázium és Kollégium intézményt mutatta be prezentációjában. Az országos beiskolázású, nagy múltú iskolában folyó magasépítő technikusi, földmérő, építészeti, informatikai ágazatáról, valamint a technikusi képzés lehetőségeiről szólt.

Tipi Tamás a Békéscsabai SzC Trefort Ágoston Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma igazgatóhelyettese ismertette a munkaerőpiac igényeihez igazítva oktatott ösztöndíjas és hiányszakmákat.

Az intézmények bemutatkozása után lehetőség volt személyes beszélgetésre is, kérdéseket tehettek fel a megjelenteknek és tájékoztató anyagokat, szórólapokat, kiadványokat vehetek át.

Az iskola feladata, hogy korrekt tájékoztatást adjon gyereknek, szülőnek, de a döntés joga és felelőssége a gyereké és a szülőé, amihez minden segítséget igyekszünk megadni. Pályaválasztással kapcsolatos felelős döntést megfelelő szakmaismerettel, pályaismerettel és önismerettel lehet meghozni. Mindez szükséges ahhoz, hogy a szakmájukat szerető, azt magas színvonalon művelő, fejlődésre képes, motivált fiatal szakemberek kerüljenek ki az iskolapadokból.

  Ráczné Gálik Márta

DSCN0286-min DSCN0287-min DSCN0289-min DSCN0293-min DSCN0291-min DSCN0290-min DSCN0284-min DSCN0282-min DSCN0296-min DSCN0281-min DSCN0326-min DSCN0325-min DSCN0318-min DSCN0312-min DSCN0306-min DSCN0302-min DSCN0298-min DSCN0331-min DSCN0339-min DSCN0340-min DSCN0347-min DSCN0352-min DSCN0353-min DSCN0358-min DSCN0359-min DSCN0360-min DSCN0361-min DSCN0362-min DSCN0363-min DSCN0364-min DSCN0371-min DSCN0372-min