Pályázatok

EFOP-3.3.5-17-2017-00038 „Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Békéscsabai Tankerületi Központnál”

A Békéscsabai Tankerületi Központ az EFOP-3.3.5-17-2017-00038 azonosító számú „Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Békéscsabai Tankerületi Központnál” elnevezésű projektet valósítja meg 2018. és 2019. évben. Az elnyert támogatási összeg: 232 650 000 Ft. A projekt megvalósításának időtartama 18 hónap, 2018. 03. 01 – 2019. 08. 31. Az iskolai közösségi programokba bevonni kívánt tanulók létszáma 4653 fő, 19 megvalósító köznevelési intézményben.

A „Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Békéscsabai Tankerületi Központnál” című projekt keretében a pályázó, a tervezett új NAT-hoz igazodó szakmapolitikai céloknak megfelelő, nem-formális nevelési-oktatási tevékenység keretében megvalósuló, tematikus tanulási alkalmak lebonyolítását látja el.

A bentlakásos és napközi formában megvalósuló tematikus tanulási alkalmak lebonyolítása a felhívásban foglaltaknak megfelelően 2018. június és 2019. június utolsó két hetében történik.

EFOP-3.2.4 „Digitális kompetencia fejlesztése” c. projekt

Magyarország Kormányának felhívása a Klebelsberg Központ és a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség konzorciuma számára, a digitális kompetencia fejlesztésén keresztül a minőségi és méltányos köznevelési rendszer kialakításának érdekében. A Kormány célul tűzte ki az oktatás-nevelés eredményességének javítását, az oktatási egyenlőtlenségek mérséklését, minőségének és struktúrájának megújítását és a minőségi közneveléshez való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtését, így intézményünk minden pedagógusa személyes használatra korszerű laptopot kapott.

Képző Központ

A Békéscsabai Tankerületi Központ célja a Képző Központ létrehozásával a hálózati tanulás erősítése és a jó gyakorlatok megosztása a tankerület intézményeiben. A Nagyszénási Czabán Samu Általános Iskola jó gyakorlata, a Belső Szakmai Műhely kerül átadásra intézményvezetők és intézményvezető-helyettesek részére. A jó gyakorlatok elindítását, adaptálását intézményünk folyamatmentorai koordinálják majd.

TOP 3.2.1-15.BSI-2016-00003 A Czabán Samu Általános Iskola Energetikai Fejlesztése Nagyszénáson

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata sikeresen pályázott, és a projekt során intézményünk felső tagozata teljes energetikai felújításon esik át, melynek során új nyílászárók kerülnek beépítésre, hőszigetelik az épületet, napkollektorokat szerelnek fel és felújításra kerül a tető.

EFOP 3.3.7-17-2017-00011 Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a Békéscsabai Tankerületi Központ intézményeiben

 

A pályázatnak köszönhetően 2018. június 11-12-13.-án Fenntarthatósági témahetet tartunk, 2018 június 15.-én Iskolai Kalandtúra (DÖK nap) megrendezésére kerül sor.

A pályázatnak köszönhetően tanulóinknak élménypedagógiai módszerekkel fejleszthetjük szociális kompetenciáit. Az intézmény és a pályázatban részt vevő pedagógusok iskolán belüli, iskolán kívüli foglalkozásokat tartanak minden hónapban, illetve témanapok és témahetek színesítik az iskolai életet. A pályázat távlati célja, hogy az élménypedagógiai módszerek beépüljenek a pedagógusok módszertárába, és a foglalkozások a tanmenetekben is megjelenjenek.

EFOP 3.3.5-17-2017-00038 Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő iskolai közösségi program kísérleti megvalósítása

A pályázat során a tematikus nem formális és informális programok (kísérleti) pilot rendszerben történő megvalósítása révén a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése, az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés elősegítése, illetve az alap- és kulcskompetenciák nem formális eszközökkel történő fejlesztése érdekében.

A pályázatnak köszönhetően tanulóink a szorgalmi időszak lezárása után részt vehetnek erdei iskolai és kajaktábori programon, megismerkedhetnek a digitális világgal, hagyományainkkal, különböző sportokkal kapcsolatos közösségteremtő programokon.

EFOP-3.3.2-16 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért Gyulán, Kétegyházán és Nagyszénáson

Magyarország Kormányának célja a felhívással a kulturális intézmények által, a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak tanórán kívüli ismeret- és tudásgyarapításának kompetenciafejlesztésének támogatása, továbbá a kulturális szolgáltatások, tevékenységek és a programkínálat fejlesztése érdekében.

A gyulai Mogyoróssy János Városi Könyvtár által koordinált pályázat programjai számos lehetőséget biztosítanak tanulóinknak, hogy megismerjék a világot, gyakorolják az angol nyelet és együtt sportoljanak.

EFOP 1.1.3-17 Nő az esély foglalkoztatás

A Békéscsabai Tankerületi Központ pályázata kapcsán 2 fő 3 éven át végez asszisztensi és gyermekvédelmi segítő feladatokat intézményünkben.

Határtalanul! 2018

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Határtalanul! programjának célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. A program a nemzetpolitikai célt fordítja le konkrét tapasztalatokra, azaz a Határtalanul! a nemzeti összetartozás operatív programja. Keretében magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalásokat szereznek a külhoni magyarságról.

Intézményünk is sikeresen pályázott, az elnyert 2 280 180 Ft támogatásból 7. évfolyamos tanulóink 5 napos erdélyi kiránduláson vehetnek részt 2018. május 21-25. között.

„Debrecenbe kéne menni Arany János nyomában”

Intézményünk 2017 nyarán pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériumának Kulturális államtitkárságához Arany János születésének 200. évfordulója kapcsán. A támogatás 1 310 000 Ft volt, mely összeget szavalóversenyre, illusztráció készítésre, Toldi-kiállításra, színházi előadásokra, debreceni kirándulásra, könyvutalványra és reprezentációs anyagokra fordítottuk.