Dokumentumok

Mérési eredmények értékelése

Letöltés (Típus: PDF, Méret: 213KB)

Közzétételi lista 2018.

Letöltés (Típus: PDF, Méret: 413KB)

Felszerelésjegyzék 2018/2019. tanév

Intézményi Tanfelügyeleti Ellenőrzés Értékelése 2018. április 17.

Letöltés (Típus: PDF, Méret: 308KB)

Iskolai Munkaterv 2018/2019. tanév

Iskolai Lemorzsolódás

Szervezeti és Működési Szabályzat 2018

A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, a külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Pedagógiai Program 2018

A szülő gyermekének kulturált, esztétikus, megfelelően felszerelt közoktatási intézményt, a gyermekeket szerető, a gyermekekkel együtt érző és gondolkodó pedagógusszemélyiségeket kíván. Ezért intézményünk olyan pedagógiai program alapján kíván dolgozni a jövőben, amely biztosítja ezt az itt tanuló gyermekeknek és szüleiknek.

Házirend 2018

docs_ogo

A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását,valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését.Az általános emberi együttélés szabályait be kell tartani. Tisztelni kell a tanulók, szüleik és tanáraik emberi méltóságát.

Gyakornoki szabályzat

A szabályzat hatálya a köznevelési intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban lévő, illetve foglalkoztatási jogviszonyt létesíteni kívánó személyekre terjed ki. A szabályzat célja, hogy meghatározza a hivatkozott kormányrendeletben az intézmény hatáskörébe sorolt helyi szabályokat.