Dokumentumok

Tájékoztató a pályázatokról

Letöltés (Típus: PDF, Méret: 253KB)

Közzétételi lista 2019.

Letöltés (Típus: PDF, Méret: 203KB)

Mérési eredmények értékelése

Letöltés (Típus: PDF, Méret: 213KB)

Intézményi elvárásrend

Felszerelésjegyzék 2018/2019. tanév

Intézményi Tanfelügyeleti Ellenőrzés Értékelése 2018. április 17.

Letöltés (Típus: PDF, Méret: 308KB)

Iskolai Munkaterv 2019/2020. tanév

Iskolai Lemorzsolódás

Szervezeti és Működési Szabályzat 2019

A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, a külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Pedagógiai Program 2019

A szülő gyermekének kulturált, esztétikus, megfelelően felszerelt közoktatási intézményt, a gyermekeket szerető, a gyermekekkel együtt érző és gondolkodó pedagógusszemélyiségeket kíván. Ezért intézményünk olyan pedagógiai program alapján kíván dolgozni a jövőben, amely biztosítja ezt az itt tanuló gyermekeknek és szüleiknek.