Határtalanul! 2016 – Erdély fejedelmei, fejedelmi Erdély

Fogaras-min

Határtalanul! 2016
HAT-16-01-0596
Erdély fejedelmei, fejedelmi Erdély
2017. május 26-29. között iskolánk tanulói a HATÁRTALANUL! 2016 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek pályázat eredményeként Erdélyben jártak. A pályázat témája Erdély fejedelmei, fejedelmi Erdély volt. Bethlen Gábor és II. Rákóczi Ferenc fejedelmek élete, tevékenysége állt a programsorozat középpontjában. Az indulás napját vársétával kezdtük Nagyváradon, ahol a korábban készített kiselőadásokat mondták el a tanulók társaiknak, majd megkoszorúztuk Bethlen Gábor szobrát. Út közben megálltunk a Király-hágónál egy rövid pihenőre, ahol szemünk elé tárult az a látvány, amely a honfoglaló magyarokat is fogadhatta. Délután Marosvásárhelyen folytattuk a vársétát, a Főtéren a tanulók megfigyelhették a különböző épületeken található barokk stílusjegyek gazdagságát. Este érkeztünk meg Segesvárra, a szállásunk a Gaudeamus Alapítványnál volt. Tanulóink adományokat (könyveket, társasjátékokat) vittek az ott élő magyar gyerekeknek, majd közösen megtekintettük a segesvári várat Antal Attila igazgató úr vezetésével, aki nagyon érdekesen mutatta be a várat és mesélte el Segesvár történetét.
Másnap délelőtt a várban található mesterségek tornyait (tímárok, kovácsok, kötélverők, szabók, ónművesek, mészárosok, szűcsök, csizmadiák) kutatták fel tanulóink, akiket a helyi általános iskolások segítettek. A feladat elvégzése után a csoportok bemutatták a különböző mesterségeket, és céhládát terveztek. Ezután indultunk tovább Illyefalvára, ahol a szállás elfoglalása után a tanulóink megismerkedtek testvértelepülésünk diákjaival, majd közösen megemlékezést tartottak a László Lukács Általános Iskola növendékeivel a nemzeti összetartozás napja alkalmából. Az irodalmi összeállítás és közös éneklés után megkoszorúztuk az iskola udvarán található kopjafát. Este az esős idő miatt a sport- és ügyességi verseny helyett tanulóink a helyi gyerekekkel együtt megismerkedhettek az illyefalvi erődtemplom történetével.
A kirándulás harmadik napján délelőtt Zágonba utaztunk, ahol a szerencsés véletlennek köszönhetően megnézhettük azt a két tölgyfát, melyeket Mikes Kelemen édesapja ültetett fia születésekor, itt Mikes Kelemen életét, a rodostói levelek keletkezését ismerhették meg a gyerekek, a levelek közül egyet idéztek fel a gyerekek, mely 297 évvel ezelőtt, éppen május 28-án keletkezett. A tölgyfáktól nem messze volt a Mikes kert, ahol Mikes Kelemen hamvait helyezték örök nyugalomra rodostói földdel együtt. Ezután a Mikes-Szentkereszty kúriát néztük meg, ahol a tanulók egy rendhagyó történelemóra keretében felelevenítették ismereteiket a Rákóczi-szabadságharc eseményeiről, illetve beszélgettünk arról, hogyan vállalt sorsközösséget a nagyfejedelem mellett Mikes Kelemen. Délután a tanulók a sepsiszentgyörgyi Guzsalyas Alapítvány közreműködésével megismerkedtek a nemezelés ősi technikájával, labdát és ügyességi játékot készítettek az alapítvány munkatársai segítségével. Vacsora után ismét találkoztunk a helyi gyerekekkel és tanáraikkal, akik megmutatták nekünk az ún. Bagolyvárat (a gyerekek nevezik így), a Bornemissza kúriát, ahol az iskola könyvtára működik. Ezután a kultúrközpontba sétáltunk át, ahol egy fantasztikus táncház részesei lehettünk. Nemcsak táncokat tanulhattunk, hanem népdalokat is. A közös tánc és ének összehozta a gyerekeket.
A kirándulás utolsó napján búcsúztunk testvértelepülésünktől, a gyerekektől, a pedagógus kollégáktól, Tófalvi Csaba igazgató úrtól, Fodor Imre polgármester úrtól, és hazaindultunk. Délelőtt értünk Fogarasra, ahol körbe sétáltuk a várat, majd a csapatok adománylevelet készítettek Bethlen Gábor fejedelem nevében, aki 1626-ban nászajándékul adta feleségének, Brandenburgi Katalinnak. A gyerekeket kulcsszavak segítették a feladat megoldásában. Délután Gyulafehérvárott álltunk meg, ahol a fejedelmi palota mellett az érseki székesegyházat tekintettük meg. A székesegyházban választották meg II. Rákóczi Ferencet Erdély fejedelmévé, ezt a tanulók rajzban örökítették meg. A fejedelmi palotát körbejárva a gyerekek beazonosították az épület stílusjegyeit. A hosszú nap után fáradtan, de élményekkel tele érkeztünk este haza.
Nagyon köszönjük Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának, a Forintos Alapítványnak és az Összetartozunk Szociális Alapítványnak és a szülőknek a támogatást, mely által könyvekkel és társasjátékokkal tudtuk támogatni a kint élő magyar gyerekeket.

Képek:

táncház-min Segesvár-min nemezelés-min Nagyvárad-min megemlékezés-min Marosvásárhely-min Gyulafehérvár-min Fogaras-min Zágon-min