EFOP 3.3.5-17-2017-00038 Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő iskolai közösségi program kísérleti megvalósítása

A pályázat során a tematikus nem formális és informális programok (kísérleti) pilot rendszerben történő megvalósítása révén a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése, az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés elősegítése, illetve az alap- és kulcskompetenciák nem formális eszközökkel történő fejlesztése érdekében.

A pályázatnak köszönhetően tanulóink a szorgalmi időszak lezárása után részt vehetnek erdei iskolai és kajaktábori programon, megismerkedhetnek a digitális világgal, hagyományainkkal, különböző sportokkal kapcsolatos közösségteremtő programokon.