Események

Mesterségek napja az iskolában

2019. október 11-én, pénteken délelőtt az EFOP 3.3.7-17-2017-00011 pályázat jóvoltából pályaorientációs témanapot tartottunk alsó és felső tagozatos tanulóink számára Mesterségek napja címmel. Az alsó tagozaton a megnyitó után a REÁL bolt rajzpályázatán elért helyezetteket hirdettük ki, majd négy csoportra osztottuk a gyerekeket, akik állomásról állomásra haladtak tanítóik vezetésével és megismerkedhettek a fodrász mesterséggel. Nagyon szuper, néhol színes frizurák készültek fodrászunk kezei alatt. A helyi Varrodába is ellátogattak a gyerekek, ahol a varrónők munkájával ismerkedhettek meg, és senki nem távozott üres kézzel: mindenki papírzsebkendőtartót kapott ajándékba. Az udvaron a diákok a tűzoltóautóba is beülhettek, a daruskocsi kosarába beülve a magasba emelkedhettek. A rendőrautót és a rendőrmotort is kipróbálhatták a diákok, valamint a rendőr bácsi hozott mutatóba bilincset is. Az egyik tanteremben mesterségeket ábrázoló puzzle-t lehetett kirakni, a másik helyszínen papírcsíkokból különböző tárgyakat fonhattak a diákok. A másik külsős állomásunk az Egészségház volt, ahol a védő nénik munkájába tekinthettek be a gyerekek. Egy kis film megnézése után látás, hallás vizsgálaton, valamint vérnyomás mérésen vehettek részt a tanulók. Ezen a napon igyekeztünk diákjaink számára sok élményt nyújtani és megmutatni nekik, hogy milyen mesterségek közül válogathatnak, ha pályaválasztás elé kerülnek. Köszönjük a rendőrség, a tűzoltóság, a helyi varroda közreműködését a Mesterségek napja sikeres lebonyolításában. Külön köszönet Nagy Attilánénak és a védőnőknek, Pásztor Sándor főtörzsőrmesternek, Benkő Antalnak, Gila Ágotának, Nagy Dórának a segítségért és a rengeteg élményért, melyet tanulóink kaptak.

World Walking Day – Világ Gyalogló Nap

2019-ben a Magyar Szabadidősport Szövetség ismét meghirdette a Világ Gyalogló Napja (World Walking Day) hazai eseménysorozatát. A mi iskolánk a diákönkormányzat szervezésében 2019. október 10-ét tűzte ki erre a napra azzal a céllal, hogy az egészséges életmód minél több ember mindennapjává váljon.
Szép számmal gyűltünk össze, az alsó és felső tagozatos diákok összesen 110-en sétáltak 5 kísérő pedagógussal együtt. Az esemény célja a helyi nevezetességek, főbb látnivalók megtekintése, megismerése volt.

Köszönjük a Szülői Munkaközösség támogatását, hogy a program zárásaként és egyben felfrissülésként biztosított a gyerekeknek egy kis dobozos üdítőt és egy müzli szeletet. Nagyon jó hangulatban zajlott le a séta, jókat nevettünk és még a csepergő eső sem vette el a kedvünket a sétától. Jó volt együtt mozogni, sétálni.

 

 

 Bracsok-Ajtai Andrea

DÖK segítő pedagógus

Megemlékezés 1849. október 6. alkalmából

Október a nemzeti ünnepek hónapja. Az első megemlékezés a hónap elején október 6. Az aradi vértanúk emléknapján iskolánkban a 3. b osztály tanulói ünnepi műsorral emlékeztek meg az Aradon kivégzett 13 hős tábornokról és az első magyar felelős kormány Budán kivégzett miniszterelnökéről, gróf Batthyány Lajosról.

A megemlékezést 2019. október 4-én tartottuk 8 órától a felső tagozaton, 9-től pedig az alsó tagozaton.

Az ünnep legfontosabb üzenetét a meggyújtott gyertya hordozta. Az ünnep kapcsán előkerülő súlyos szavak – a halál, a kivégzés, a vér – elsősorban a gyászra hívta fel a hallgatóság figyelmét.  A hősöknek köszönhetően mi már szabadon élhetünk és az emlékezés szavaival, verseivel mondhatunk csak köszönetet mártírhalálukért.

 

 

Rikkerné Filó Beáta

        pedagógus

A Világ Legnagyobb Tanórája a Nagyszénási Czabán Samu Általános Iskolában

Az ENSZ 2015 szeptemberében indította útjára a „Project Everyone” kampányát, amelyben a Világ Legnagyobb Tanórája keretében a 17 újonnan megfogalmazott Globális Célját szeretné megismertetni a gyerekekkel. A kezdeményezéshez világszerte számos ország – köztük Magyarország is – csatlakozott. A Világ Legnagyobb Tanórája az első nemzetközi oktatóprojekt, amelyen keresztül a gyermekek világszerte egy időben megismerhetik a fenntartható fejlődést szolgáló Globális Célokat, amelyek a társadalom kiemelt problémáira kívánnak megoldást nyújtani, többek között a mélyszegénység felszámolásával, az esélyegyenlőség megteremtésével, a minőségi oktatás biztosításával és a környezetünk védelmével.

Az immár ötödik alkalommal megrendezésre kerülő nemzetközi programsorozat fő célja, hogy 2019. szeptember 30. – október 4. között minél több általános- és középiskola csatlakozzon a kezdeményezéshez, és a pedagógusok normál tanítás keretei között megtartsák a tanórát.

  1. évi Világ Legnagyobb Tanórájának magyarországi kiemelt témája a biológiai sokféleség megőrzése.

Iskolánk is csatlakozott a programhoz, azóta minden évben a 3.-8. évfolyamon egy osztályfőnöki órát szánunk a színes és érdekes feladatok megoldására. A gyerekek nagyon élvezik ezeket, és valóban sok információval rendelkeznek a témában.

 

Nagyszénás, 2019. 10. 02.

Kunstár Anna

DSCF9006 DSCF9008

Zene világnapja 2019.

„A zene az kell…”

A zene világnapját 1975 óta Yehudi Menuhin hegedűművész és az UNESCO zenei tanácsának a felhívására ünneplik.


,,A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő.
Sokan csak akkor veszik észre, ha már nagyon hiányzik.”

 

Kodály Zoltán idézetével kezdődött a műsor 2019. október 1-jén reggel az iskolagyűlés keretén belül a felső és az alsó tagozaton egyaránt.
Ebben az évben iskolánk énekkara egy népdalcsokorral készült, illetve Babits Mihály versének egy részletével, a Mindenik embernek a lekében dal van c. részlet közös éneklésével zártuk a megemlékezést.

,,Egy malomban őrlünk!”

DSCF6555

2019. szeptember 26-án az EFOP 3.3.7-17-2017-00011 pályázat keretében az alsó tagozatról 38 tanuló és kísérőik ellátogattak a szarvasi szárazmalomba valamint 12 felső tagozatos diák a szarvasi szabaduló szobába. A malom bemutatása után tanulóink élménypedagógiai foglalkozásikon vettek részt. A program második felében közösen megtekintettük a szarvasi Tessedik Sámuel Múzeum kihelyezett kiállítását. Az állandó kiállításokon Szarvas történelmével ismerkedhetünk az őskortól a mezővárossá fejlődésig, kismesterségek tárgyait, a szarvasi parasztemberek berendezéseit, a paraszti konyha és kamra jellemző eszközeit, gazdasági eszközöket és az állattartás, állatgyógyászat eszközeit láthattuk. A szabaduló szobák A titkok kertje és a Viharzóna címet viselték. Sajnos nem sikerült a csapatoknak kiszabadulniuk, de sok érdekes, különleges élménnyel gazdagodhattak tanulóink. A szarvasi kirándulásról jókedvűen, vidáman térhettek haza iskolánk diákjai.

                                                                                Tarné Nagy Zsuzsanna

Nagyszénás, 2019. 09. 27.

DSCF6555

Instant régészet – élménypedagógiai foglalkozás az 5. b osztályban

20190912_090714

Instant régészet – élménypedagógiai foglalkozás az 5. b osztályban

 

Az 5. évfolyamon új belépő tantárgy a történelem. Az első néhány óra meghatározó abban, hogy a tanulók hogyan viszonyulnak a tantárgyhoz, annak tanulásához. Fontosnak tartom, hogy a tanulók minél több mindent tanuljanak meg magukról és egymásról annak érdekében, hogy csapatban tudjanak együttműködni egymással. A történelem tanítása az őskorral kezdődik, amely térben és időben is megfoghatatlan számukra, hiszen egy-egy téma tartama akár 10 000 évet is felölelhet.

2019. szeptember 12-én az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként jó gyakorlat került bemutatásra intézményünkben, melynek egyik eleme volt a megoldásközpontú pedagógiák élménypedagógiai elemekkel történő alkalmazása.

A foglalkozáson a tanulók meglévő tudására alapozva állítottam össze a feladatot. Négy csoportban dolgoztak, két csoport régészkedett, két csoport barlangrajzokat készített.

A régészek ecsetekkel, spaknival, gumikesztyűben dolgoztak, a feladatuk az volt, hogy az előre elrejtett „régészeti leleteket” megkeressék, ha kell, összeillesszék, és a feladatlapon dokumentálják.

A barlangrajzokat készítők három színnel dolgozhattak (sárga, piros, fekete), és csak a kezüket használhatták.

A feladatokat izgalmasnak találták, nagyon tetszett nekik, hogy belebújhattak az ősemberek bőrébe, és elmondták, miért készítették a barlangrajzokat. A régészek feladatuk teljes tudatában számoltak be a tudományos felfedezésekről, és mondták el társaiknak.

 

                                                                                              Kunstár Hajnalka

 

20190912_090714

Tanévnyitó 2019/2020

DSCN7245

DSCN7197 DSCN7203

Erdőn, mezőn, Erdélyen át – HAT-18-01-0972

DSCN0700

A Határtalanul! 2018 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek pályázat keretében 7. évfolyamos tanulóink négy napos határon túli kiránduláson vehettek részt Erdélyben 2019. május 25-28. között.

A kirándulást megelőzte egy előkészítő óra, amelyen tanulóink megismerték a Romániában élő magyarság létszámát, történetét, jelenét; az államhatáron kívüli elhelyezkedés történelmi okait; a Romániában élő összlakosság etnikai összetételét. A tanulmányi kirándulás részletes programját csoportonként dolgozták fel és ismertették egymással plakátok segítségével. Végül megismerték a toleráns és kooperatív viselkedés alapszabályait is.

Tanulóink nagy izgalommal várták az utazás napját. Első nap a határ átlépése után hamarosan Nagyszalontára érkeztünk, ahol látogatást tettünk a felújított Csonka-toronyban berendezett Arany János Emlékmúzeumban. Rövid továbbutazással értük el Nagyváradot, a „Pece parti Párizs”-t. Itt felkerestük az Ady emlékmúzeumot, koszorút helyeztünk el a költő szobránál. Nagyváradi sétánk keretében előadást hallgattunk meg a szecessziós építészetről, amelynek jellegzetes épületei itt alapozzák meg a leginkább a város képét. A Püspöki székesegyházban megtekintettük a Szent László-hermát és egy diák elmondott egy Szent László-legendát. A Királyhágón, a Partium és a történelmi Erdély határárán átutazva érkezünk kalotaszegi szálláshelyünkre.

Másnap reggeli után a Tordai-hasadékhoz utaztunk. A kirándulás során felidéztük a hasadékhoz tartozó Szent László-legendát. Tordán, látogatást tettünk a sóbánya hatalmas föld alatti termeiben. Itt előadást hallgattunk meg a só útjáról. A kémiai tantárgyhoz kapcsolódóan megvizsgáltuk a só összetételét, élettani hatásait. Kolozsváron rendhagyó városnézésünket vendéglátó diákjaink tartották. Elmesélték, hogy mit jelent nekik Kincses Kolozsvár történelmi múltja és jelene, ők hogyan látják a várost. A városnézés alatt felkerestük Mátyás király szülőházát és szobrát, a Szent Mihály-templomot.

A harmadik napon, Csíksomlyón felkerestük a kegytemplomot, majd a Gyilkos-tóhoz utaztunk, ahol felidéztük a tó kialakulásának mindhárom legendáját. Kirándulásunkat a Békás-szoros szűk szurdokvölgyében folytattuk. Korondon látogatás tettünk egy helyi fazekas kézműves műhelyében, majd a Firtos és Tartod várának legendájával ismerkedtünk meg. Farkaslakán Tamási Áronra emlékeztünk az író síremlékénél.

EFOP 3.3.5-17 Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai közösségi program kísérleti megvalósítása

Bentlakásos idegen nyelvi táborban jártak az ötödik osztályosok 2019. 06. 17-21. között Szarvason. Szállásunk az Ifjúsági Vendégházban a Körös partján volt. A program elsősorban ötödikes diákok számára kínált élményszerű, játékos ismerkedést egy idegen nyelvvel a háziállatok és a vadon élő állatok témaköreiben. A folyamatos kommunikációra épülő, motiváló, mozgásos tevékenységek, melyek a korosztály közösségi létének és idegen nyelv használatának erősítését célozzák, végig kísérték a heti programot. A program kötelező elemei mellett volt sok szabad programunk is, amikor fürödtünk, moziba mentünk, ismerkedtünk Szarvas város nevezetességeivel. A hét közepén pedig kirándulni mentünk Ópusztaszerre a Nemzeti Történelmi Emlékparkba, ahol megtekintettük a Feszty-körképet és a Skanzent is. A szellemi táplálék mellé bőséges, napi ötszöri étkezést is kaptunk. Utazásainkra modern, klimatizált buszok szállították a kis csapatot, és a program keretében minden tanuló kapott egy ajándék tisztasági csomagot. Mindenki sok élménnyel és kibővült szókinccsel érkezett haza. Köszönjük az iskolavezetésnek, az angol szakos kolléganőnek és a két közösségi szolgálatos fiatal segítségét, hogy a tervezett programjaink megvalósulhattak.

 

Nagyszénás, 2019. 06. 24.

                                                                                                                                                                                                                                                          Kunstár Anna