Dokumentumok

Házirend 2019

docs_ogo

A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását,valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését.Az általános emberi együttélés szabályait be kell tartani. Tisztelni kell a tanulók, szüleik és tanáraik emberi méltóságát.

Gyakornoki szabályzat

A szabályzat hatálya a köznevelési intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban lévő, illetve foglalkoztatási jogviszonyt létesíteni kívánó személyekre terjed ki. A szabályzat célja, hogy meghatározza a hivatkozott kormányrendeletben az intézmény hatáskörébe sorolt helyi szabályokat.